Główny element inżynierii EPLAN – inżyniera elektryczna

Główny element inżynierii EPLAN – inżyniera elektryczna

Elektrotechnika, czyli inżynieria elektryczna, jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się aspektami na temat wytwarzania, przekształcania, przesyłania, magazynowania i używania energii elektrycznej. Podstawy elektrotechniki to fizyka i matematyka. W obrębie tej pierwszej nauki głównie chodzi o działy takie jak elektryczność, elektrodynamika, teoria obwodów, elektromagnetyzm. Przy matematyce zaś dotyczy to analizy matematycznej, algebry liniowej czy metod numerycznych. Projektowanie elektrotechniki jest dość skomplikowane, zwłaszcza że nad tym samym projektem często pracuje kilka osób z różnych branży. Poza tym dane elektrotechniczne muszą być także przydatne do wykorzystania również w innych działach, takich jak przetwarzanie zamówień czy produkcja. Dzięki usłudze EPLAN łatwiej będzie ci kontrolować projekty, ich koszty, a także spędzony nad nimi czas. EPLAN oferuje oprogramowanie, które pomoże ci także rozpracować wszystkie, nieważne jak złożone i skomplikowane schematy elektryczne.

Praca każdego elektrotechnika to wiele różnych etapów projektowania. Musi on tworzyć schematy, w których opisze, ponumeruje, połączy ze sobą mnóstwo elementów takich jak kable i przewody. Te z kolei muszą być ułożone według przekrojów i długości oraz mieć przypisane kolory i znaczniki identyfikacyjne. Prototyp cyfrowy może być użyty do obsługi szaf sterowniczych. Projekty są zawsze bardzo obszerne, aby móc wygodnie je przeglądać, warto skorzystać z funkcji programowania EPLAN.

Schematy elektryczne programowania

Schematy tego rodzaju to po prostu rysunki techniczne elektryczne, które przedstawiają sposób połączenia i zależności między obiektem a jego elementami funkcjonalnymi. Według Polskiej Normy istnieje klasyfikacja schematów elektrycznych na cztery grupy, wewnątrz których jest jeszcze podział na grupy.

 • Grupa 1 – schematy podstawowe
  • schematy strukturalne
  • schematy funkcjonalne
 • Grupa 2 – schematy wyjaśniające
  • schematy zasadnicze
  • schematy zastępcze
 • Grupa 3 – schematy wykonawcze
  • schematy połączeń wewnętrznych
  • schematy połączeń zewnętrznych
  • schematy przyłączeń
 • Grupa 4 – plany
  • plan rozmieszczenia
  • plan instalacji
  • plan linii

Inżynieria elektryczna obejmuje duży obszar różnych zadań inżynierskich. Są to między innymi: projektowanie źródeł zasilania do siłowników, czujników i technologii sterowania, opracowywanie systemów sterowania do maszyn i instalacji, projektowanie systemów zabezpieczających przed przepięciem i przeciążeniem, a również uziemienie układów. Ważnym etapem pracy jest również sporządzanie różnorodnej dokumentacji, głównie chodzi tutaj o schematy dotyczące połączeń różnych komponentów elektrycznych.

Dzięki oprogramowaniu, jakim jest EPLAN cała praca może stać się o wiele szybsza i łatwiejsza. Dzięki niemu wykonywane zadania są zgodne z międzynarodowymi przepisami, normami i wszelkimi wytycznymi. System odpowie również na wiele podstawowych, jak również trudniejszych pytań – np. jakie dane urządzenia mają połączenia i jak zostaną one połączone? W jaki sposób system zamawiania dostanie wszystkie potrzebne informacje?

Scroll to top